GRATIS 0 ,- /faktura
   
  • Skicka faktura till inkasso
  • Manuell lösning för påminnelser
  • Möjlighet att skicka inkassomeddelande - manuell lösning - om det inte finns i ditt ekonomisystem sedan tidigare
  • En handläggare på Hokas
INKASSOLÖSNING
BLI KUND
PREMIUM Avtal fast pris per /månad
  Räntor och avgifter tillfaller dig  
  • Skräddarsydd och automatiserad fakturauppföljning
  • Påminnelser och meddelande om inkasso med ränta och avgifter
  • smidig övergång för inkasso om fakturabeloppet inte betalas
  • Snabb handläggare
  • Egen design och text på påminnelser
MAX ANTAL PÅMINNELSER OBEGRÄNSAT
BLI KUND